Start!  |   Wydarzenia  |   Pliki  |   Video  |   Forum  |   Szkolenie  |   Galeria  |   Zawodnicy  |   Linki  |   O nas
13.6.2021

 


14:19:00 19.10.2006
Działalność mierniczych PZŻ w polsce  //  Inne informacje - 2006


Chcesz dostawać powiadomienia o nowych artykułach na sails.pl?
Kilknij tutaj!!!

  

Mierniczy regat to ten człowiek z miarką i pieczątką, 
którego znacie z rejestracji do regat. Czasami także z 
motorówki na wodzie lub uwag wymienianych na slipie. 
Osoba ta odpowiada za to aby wszyscy zawodnicy pływali 
na jednakowym i równym sprzęcie. 

Z funkcjonowaniem mierniczych podczas regat bywało różnie. Czasem wogóle byli niewidoczni, czasem zdarzyło się dostać upomnienie lub nawet stracić miejsce w wyścigu za przewinienie. Istnieje jednak jeszcze jeden punkt widzenia na działalność mierniczych - od strony funkcjonowania systemu przacy mierniczych. Można próbować to opisać różnie, ale słowo "Dramat" dobrze oddaje charakter całości.

Brak regulaminu funkcjonowania, brak informacji i brak zaangażowania składają się na obraz sytuacji. Chcąc poprawić sytuację w tym temacie, Komisja Techniczna PZŻ przyjęła na wczorajszym posiedzeniu Regulamin Zespołu Mierniczych Jachtów Klasowych, który jest dostępny w biurze Związku. Regulamin określa obowiązki mierniczych i zasady zdobywania uprawnień.

Mierniczowie otrzymali także samorządność. Powstanie Kolegium Mierniczych, które będzie kierowało ich pracami.

Demokratyczne wybory do Kolegium zostana przeprowadzone jeszcze w tym roku.

Zadania kolegium obejmują całokształt pracy mierniczych i precyzyjnie wskazują trudności, z którymi spotkają się now wybrane władze kolegium. Aby przybliżyć problematykę postanowiłem opisać zadania wyszczególnione wregulaminie i opisać stan faktyczny ich realizacji na dzien dzisiejszy.

Zadanie 1.

Sprawowanie nadzoru nad kontrolą certyfikacyjną z wyłączeniem rejestru jachtów klasowych.

Rejestr jachtów klasowych został wyłączony z zakresu odpowiedzialności kolegium mierniczych ze względu na stopień trudności doprowadzenia go do nowoczesnych wymogów. Obecnie sprawowanie nadzoru nad kontrolą certyfikacyjną sprowadza się do przydzielania mierniczych do zadań, które zgłaszają producenci sprzętu. Istnieją istotne braki w kadrze, która może zajmować się tymi zadaniami w perspektywie kilku lat.

Zadanie 2. Nadzorowanie i opiniowanie działalności mierniczych PZŻ

Nadzorowanie odbywa się poprzez nadzór obecnego Głównego Mierniczego. Nie istnieją mechanizmy opiniowania pracy mierniczych.

Zadanie 3. przygotowywanie do rozpowszechnienia aktualnych przepisw i zaleceń ISAF, ich interpretacji i materiałów szkoleniowych.

Nie istnieje sytem przygotowywania i uaktualniania tego typu materiałów. Istnieją przepisy klasowe w wersji sprzed kilkunastu lat w tłumaczeniu P. Andrzeja Ostrowskiego. Oprócz tego istnieje kilka tłumaczeń przepisów klasowych wykonanych na zlecenie Związku. Tłumaczenia te nie sa aktualizowane. Nie istnieje żaden system dostarczania interpretacji przepisów ani materiałów klas regatowych do zawodników polskich.

Zadanie 4. opracowywanie regulaminów i instrukcji określających procedury pomiarowe itp...

Nie ma zadnych regulacji w tym zakresie. Istnieją nieupublicznione zalecenia opracowane przez P.Żółtowskiego i T Chamerę. Zawodnik ma do dyspozycji PRŻ i PPSŻ.

Zadanie 5. sprawowanie nadzoru nad obsada personalną regat

System rozdziału regat między mierniczych polega na zapisywaniu się osób na listę regat. Istnieją znaczące braki kadrowe, które sprawiają, że mierniczowie muszą pełnić funkcję jednocześnie na 2-3 imprezach co ma wpływ na jakośc pracy

Zadanie 6. określanie wymagań egzaminacyjnych , stażu mierniczego, ustalanie zasad przeprowadzenia egzaminów.

Nie istnieje regulamin, decyzje o dopuszczeniu do egzaminu, jego zakresie i ocenie podejmowane są jednoosobowo przez Głównego mierniczego

Zadanie 7. organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopnie mierniczego PZŻ

egzaminy są organizowane w miarę uznania Głównego Mierniczego

Zadanie 8. wnioskowanie do Prezydium PZŻ o nadawanie licencji mierniczego PZŻ

wnioski po egzaminie sa składane z opóźnieniem zmiennym od 1 dnia do 8 miesięcy w zalezności od działań Głównego mierniczego

Zadanie 9. opiniowanie kandydatów na stopień mierniczego międzynarodowego ISAF

opiniowanie od tej pory odbywalo się przez Prezydium PZŻ

Zadanie 10. opracowanie projektów cenników opłat za czynności pomiarowe

nie istnieje żaden wiążacy i uznany cennik opłat

Zadanie 11. współpraca ze związkami klas istnieje współpraca ze związkiem klasy optymist, pozostała współpraca ze związkami klas opiera się na kontaktach personalnych. Nie ma strategii współpracy mierniczych ze związkami klas

Zadanie 12. opiniowanie kadnydatów na głónych mierniczych klas.

pomimo próby ustanowienia głównych mierniczych dla każdej klasy, nie wszystkie klasy mają takich mierniczych. Problemem jest brak kandydatów chętnych do zaangazowania się w pracę

Zadanie 13. opiniowanie przepisów klas narodowych pod kątem zgodności PPSŻ

brak jest prac w tym zakresie

Zadanie 14. opiniowanie wniosków producentów starających się o licencję na produkcję łodzi klasowych

brak jest skoordynowanych działań w popieraniu starań producentów o licencje na łodzie klasowe. Sprawy utrudnia słaba znajomość języków obcych i znikomy udział mierniczych krajowych w strukturach ISAF i klas międzynarodowych.

Zadanie 15. określanie warunków działalności mierniczych w sytuacjach, gdy mierniczy jest stroną zainteresowaną w rozumieniu przepisu H.1.1 PPSŻ

brak regulacji w tym zakresie. Nagminne jest tolerowanie uchybień, które lokuje Polskę jako kraj trzecigo świata w srodowisku mierniczych. Przekłada sie to bezpośrednio na traktowanie polskich zaowdników za granicą jak i na traktowanie polskich producentów i ich wyrobów. Takie jak na olimpiadzie w atenach na przykład.

Powyżej opisane zagadnienia stanowią obserwację autora tego tekstu. Przyszła administracja samorządowa mierniczych będzie musiała się zmierzyć z tymi problemami i je rozwiązać. Do jej dyspozycji jest entuzjazm własny, planowany budżet na ciastka, kawę i podróże koleją.

Chętnych do dyskusji na ten temat zapraszam na FORUM sails.pl, chętnie odpowiem na konstruktywna polemikę.

wypowiedz się na FORUM
NEWS
 
5.19Polscy Match Racerzy Atakują
5.18Katamarany
5.16Oiler Cup
5.9Żeglarskie mistrzostwa Polski firm budowlanych.
5.9Omega Cup Wdzydze - Otwarcie sezonu
5.7Igrzyska Olimpijskie 2016
5.6Polish Match Tour – pierwsze rozstrzygnięcia!
5.1Zakończyły się regaty o Puchar ARKI
5.1Puchar Arki 2011
4.29Puchar Świata - Hyeres
4.29Zaczyna się piąty sezon POLISH MATCH TOUR. Dwie imprezy na początek!
4.29VI Puchar KS Zatoka Puck
4.206th Université de Nantes Sailing
4.19V Regaty - Memoriał Kpt. Jacka Pawluka / Zawiadomienie
4.19Puchar Komandora JKMW Kotwica
 
© Copyright 2001-2010   sails.pl team
email: do@sails.plhosted by  © no1
Stronę wygenerowano w czasie: 0.0857849121094s